Tristels unieke, gepatenteerde chemie

Tristels ClO₂-chemie

ClO₂ is een breedspectrumbiocide met bewezen werkzaamheid tegen een reeks microbiële organismen zoals bacteriën, virussen, protozoa, gisten, mycobacteriën en bacteriesporen. ClO₂ wordt frequent gebruikt in de waterbehandeling en de levensmiddelenindustrie. Tristel is echter het enige bedrijf dat ClO₂ inzet voor de desinfectie op hoog niveau van medische hulpmiddelen in de menselijke gezondheidszorg.

Chloordioxide is een oxidans. Oxidatiemiddelen werken door elektronen te stelen van naburige micro-organismen, dit beschadigt de celwand en verandert chemische bindingen in essentiële proteïnen om zo een moleculair onevenwicht te creëren dat het micro-organisme vernietigt.

Deze werkwijze betekent dat micro-organismen géén resistentie tegen ClO₂ kunnen opbouwen.

Er zijn twee eigenschappen die van chloordioxide de optimale chemie voor medische toepassingen maken: oxidatiepotentiaal en oxidatiecapaciteit.

Oxidatiecapaciteit verwijst naar het aantal elektronen dat één molecule kan verkrijgen van andere moleculen. ClO₂ heeft een oxidatie capaciteit van 5 elektronen. Dit betekent dat één molecule vijf keer kan reageren en dus vijf elektronen van naburige micro-organismen kan verkrijgen om zo de organismen te vernietigen.

Chloor (Cl₂), een andere veelvoorkomende oxidans, heeft een oxidatiecapaciteit van 2 elektronen. Dit betekent dat ClO₂ meer dan twee keer zo efficient werkt als Cl₂, en dat de concentratie (ppm) van ClO₂ veel lager kan liggen zonder de werkzaamheid aan te tasten.

Oxidatiepotentiaal is de verandering in energie die vereist is om elektronen te verkrijgen van naburige micro-organismen. Met een hoger oxidatie potentiaal zijn oxidansen meer geneigd om schadelijke nevenproducten te produceren en bestaat er een grotere kans op corrosie bij de materialen waarmee het oxidans in aanraking komt. ClO₂ heeft een laag oxidatiepotentiaal. Het produceert geen schadelijke nevenproducten en is compatibel met een grote verscheidenheid aan materialen en medische hulpmiddelen.

Een hoge oxidatiecapaciteit gecombineerd met een lage oxidatiepotentiaal betekent dat ClO₂ een uitstekend veiligheids- en compatibiliteitsprofiel heeft in vergelijking tot alternatieve hoog-niveau desinfectansen.

De desinfecteerproducten van Tristel, die gebruik maken van ClO₂ om een desinfectie op hoog niveau te bereiken, bieden een simpele oplossing voor een complexe uitdaging. Gebruik één chemie, die de vereiste werkzaamheid bereikt in één korte contacttijd, zonder medische hulpmiddelen te beschadigen of schadelijke nevenproducten achter te laten.