JET

JET is een gebruiksklaar sporicide cleaning-desinfectans met één uniforme contacttijd van 1 minuut voor het volledige spectrum. JET werd ontwikkeld voor een hoogwaardige all-round desinfectie van medische oppervlakken.

JET gebruikt de kracht van Tristel ClO₂ .Door de manier waarop ClO₂ micro-organismen afbreekt en vernietigt, kan er na verloop van tijd geen resistentie ontstaan.

Description

JET is een krachtig, sporicide desinfectiemiddel, geschikt voor gebruik op veelvuldig aangeraakte oppervlakken. Het is ook een krachtige reiniger die RNA en DNA in seconden vernietigt.

JET is de beste bescherming voor patiënten en personeel, daar waar de infectierisico’s het grootst zijn. Voor gebruik in zones zoals patiëntenkamers, isolatieafdelingen, operatiezalen, afdelingen voor intensieve zorgen, oncologie- en neonatale afdelingen.

Werkzaamheid

Sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide in 1 minuut, gevalideerd als werkzaam t.o.v. volgende micro-organismen:

 • Coronavirus
 • Clostridium difficile
 • Tuberculocidale mycobacteriën
 • Norovirus
 • Influenza A-virus (H1N1)
 • Hepatitis B-virus (HBV)
 • Humaan immunodeficiëntievirus (HIV)
 • Carbapenem-bestendige Enterobacteriaceae (CRE) Klebsiella pneumoniae
 • Meticilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Vancomycine resistente enterokokken (VRE) Enterococcus faecium
 • Candida auris
 • Escherichia coli

JET is bovendien een krachtige reiniger die RNA en DNA in enkele seconden vernietigt. De reinigende werking voldoet aan de eisen van een reinigingsmiddel voor medische instrumenten, en vermindert proteïne- en koolhydraatniveaus op doeltreffende wijze.

Toepassingen

Ontwikkeld voor een grondige desinfectie van medische oppervlakken in:

 • Isolatiekamers
 • Operatiekamers – desinfectie van de operatietafels na elke ingreep
 • Endoscopie-afdeling, voor diepe desinfectie van werkblad, en van de droogkast
 • Spoedeisende hulp, voor desinfectie van onderzoekstafel en andere patiënt-gerelateerde oppervlakken
 • In risico-afdelingen zoals intensieve zorgen, oncologie, enz.
 • Medische beeldvorming en radiologie,
 • Polikliniek en consultatie

De Tristel ClO₂-chemie

JET werkt met de gepatenteerde ClO₂-chemie van Tristel, een goed gedocumenteerd en zeer effectief biocide.

JET is ontworpen op basis van dezelfde technologie (ClO₂) als Tristels desinfectiemiddelen voor medische hulpmiddelen, maar is specifiek afgestemd op het desinfecteren van oppervlakken waar reiniging en vernietiging van biofilms van cruciaal belang zijn.

ClO₂ wordt algemeen beschouwd als een van de meest doeltreffende desinfectieoplossingen  voor het verwijderen en voorkomen van biofilm.

JET levert ClO₂ als een schuim en creëert geen aërosols bij gebruik.

ClO₂ vormt geen gevaarlijke bijproducten of gehalogeneerde verbindingen. Tristel is de enige op de markt die professionals in de gezondheidszorg een chemie (ClO₂) aanbiedt die onder invloed van natuurlijk licht uiteenvalt in 100% natuurlijke stoffen: water en zout.

ClO₂ is niet-irriterend en niet-giftig. Door de manier waarop ClO₂ micro-organismen afbreekt en vernietigt, kan er na verloop van tijd geen resistentie ontstaan. Voor meer informatie over de werking van ClO₂ , klik hier.

Productopties

Beschikbaar in een karton van 2 x 800ml JET (570 doses/flacon)
De JET spraykop is tot 4x herbruikbaar.

Regelgeving

Voldoet uw huidige desinfectiemiddel aan de huidige regelgeving?

EN 17126 is een erkende Europese norm. Naleving van deze norm betekent dat een desinfectiemiddel zeer resistente sporen kan vernietigen. In de medische sector moet een desinfectiemiddel, als het de naam sporicide draagt, voldoen aan EN 17126.

JET VOLDOET AAN DE EN 17126 NORM EN IS WERKZAAM TEGEN SPOREN IN SLECHTS ÉÉN MINUUT.

JET is CE-gemarkeerd als een medisch hulpmiddel van klasse IIa, overeenkomstig de Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en de wijzigingen daarop (2007/47/EG).

Downloads