Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2023

Tristel Solutions Limited en de Tristel groep (zie hier voor meer informatie https://tristel.com/about-us/worldwide-presence) (gezamenlijk “Tristel”) respecteren uw recht op privacy.
Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken, en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen wanneer u in contact komt met een van onze diensten (gezamenlijk onze “Diensten”), inclusief bijvoorbeeld:

 • Via de www.tristel.com (de “Website”)
 • Als uw organisatie producten bij ons koopt
 • Als u zich aanmeldt voor of deelneemt aan een van onze evenementen of enquêtes
 • Als u contact met ons opneemt met een vraag over een van onze diensten
 • Als u gebruik maakt van de toepassingen van Tristel, zoals ons product trainingsportaal of Operator App

Als u vragen of zorgen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
We raden u aan deze privacyverklaring volledig te lezen om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent.

Wat doet Tristel?

Tristel is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van infectiebestrijdings-, verontreinigingscontrole- en hygiëneproducten, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk maar met groepsbedrijven over de hele wereld. Onze diensten hebben allemaal tot doel de verkoop en distributie van onze desinfectieproducten te bevorderen. Voor meer informatie over Tristel, zie het gedeelte “over ons” op onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Tristel en waarom?

De persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen, valt in de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig deelt

Afhankelijk van welke diensten van ons u gebruikt, vragen we u om persoonlijke informatie te verstrekken of kunt u ervoor kiezen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld:

 • Als u contact met ons wilt opnemen met een vraag of klacht (via “Contact met ons” of via onze website), vragen we uw naam, e-mail, organisatie en de informatie met betrekking tot uw vraag of klacht om deze te verwerken.
 • Als u zich wilt abonneren op een van onze mailinglijsten, vragen we uw naam, e-mail en organisatie.
 • Als u Tristel producten namens uw organisatie wilt kopen, vragen we uw naam, e-mail en functie om de klantrelatie te beheren en contact met u op te nemen voor facturering en accountbeheerdoeleinden.
 • Als u zich registreert om ons trainingsportaal te gebruiken, vragen we uw naam, e-mail, telefoonnummer, organisatie, functie en afdeling om uw trainingsresultaten bij te houden en deze te delen met uw werkgever.
 • Als u deelneemt aan aan een klant- of eindgebruikersenquête, vragen we uw naam, contactgegevens en enquêteresultaten om onze producten en diensten te verbeteren.

Afhankelijk van welke diensten van ons u gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen.

Wanneer u onze Website bezoekt of een van onze toepassingen gebruikt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie als persoonlijk worden beschouwd onder de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Specifiek kan de informatie die we automatisch verzamelen, informatie bevatten zoals uw IP adres, apparaattype, browsertype, brede geografische locatie (bv. land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunne ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat heeft geïnteracteerd met onze Website of onze toepassingen, inclusief de pagina’s die zijn bezocht en de links die zijn aangeklikt. Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat de bezoekers beter te begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud het interessants is. We gebruiken deze informatie voor onze interne analytische doeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website of toepassing voor onze bezoekers te verbeteren.

Deze informatie kunnen we deels verzamelen met behulp van cookies en vergelijkbare trackingtechnologie, zoals verder uitgelegd onder de kop “Cookies en vergelijkbare trackingtechnologie”.

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen maar alleen als deze partijen uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken. Dit kunnen onze distributiepartners of andere bestaande klanten zijn als ze hebben vastgesteld dat uw bedrijf mogelijk interesse heeft in onze producten.

De soort informatie die we van derden verzamelen, omvatten uw naam, contactgegevens en functie. We gebruiken deze infroamtie om de nauwkeurigheid van de gegevens die we over u bewaren te handhaven en te verbeteren en om met uw bedrijf te communiceren over onze producten.

Met wie deelt Tristel mijn persoonlijke informatie?

We kunnen uw gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • aan onze groepsbedrijven, derde dienstverleners en partners (zoals distributeurs) die gegevensverwerkingsservices aan ons leveren (bijvoorbeeld om de levering van onze website te ondersteunen, functionaliteit te bieden of de beveiliging van onze website te verbeteren of om onze marketingcommunicatie te beheren), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven of aan u worden meegedeeld wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen (bijvoorbeeld onze distributeurs kunnen de informatie die we met hen delen gebruiken voor de promotie, verkoop en ondersteuning van onze producten). Een lijst van onze huidige groepsbedrijven en distributeurs is hier beschikbaar https://tristel.com/about-us/worldwide-presence.
  Onze dienstverleners vallen in de volgende categorieën:
 • Hostingdienstverleners (gevestigd in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Shanghai)
 • Marketingdienstverleners (gevestigd in de VS)
 • Training dienstverleners
 • aan enige bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij waarvan wij geloven dat bekendmaking noodzakelijk is
  (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving,
  (ii) om onze juridische rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen; aan een feitelijke of potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een feitelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, mits we de koper informeren dat uw persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden gebruikt mogen worden zoals bekendgemaakt in deze privacyverklaring;
 • aan een andere persoon met uw toestemming voor bekendmaking.

Juridische basis voor de verwerking van persoonlijke informatie

Onze juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie is afhankelijk van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We verzamelen echter alleen persoonlijke gegevens van u (i) wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract op te stellen, (ii) wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet terzijde wordt geschoven door uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen.

We verzamelen en verwerken echter normaal gesproken persoonlijke informatie van u alleen (i) wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een ​​contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt overschreven door uw rechten, of (iii) wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen.

Als we u vragen persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een ​​contract met u uit te voeren, zullen we dit duidelijk maken op het toepasselijke moment en u adviseren of het verstrekken van uw persoonlijke informatie verplicht is of niet (evenals van de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke informatie niet verstrekt).

Als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen meestal zijn om onze website en diensten veilig en beveiligd te exploiteren, om indien nodig met u te communiceren om onze diensten aan u te verstrekken en voor andere doeleinden met betrekking tot de promotie, verkoop en ondersteuning van onze producten en diensten, bijvoorbeeld bij het reageren op uw vragen, het verbeteren van onze diensten, marketingactiviteiten uitvoeren of voor het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. We kunnen andere legitieme belangen hebben en als dat het geval is, zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen heeft over of meer informatie nodig heeft over de juridische basis waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op (via “Contact met ons”).

Cookies en vergelijkbare trackingtechnologie

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologie (gezamenlijk “Cookies”) om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken. Voor meer informatie over de soorten Cookies die we gebruiken, waarom en hoe u Cookies kunt beheren, raadpleeg dan onze Cookieverklaring.

Hoe beschermt Tristel mijn persoonlijke informatie?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een ​​niveau van beveiliging te bieden dat passend is voor het risico van de verwerking van uw persoonlijke informatie.

We vereisen van onze dienstverleners en andere partijen waarmee we uw persoonlijke informatie delen, dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen wanneer zij uw persoonlijke informatie verwerken die we met hen delen.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan en verwerkt in landen anders dan het land waarin u woont. Deze landen hebben mogelijk gegevensbeschermingswetten die verschillen van de wetten van uw land.

Specifiek bevinden onze servers zich in het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Shanghai, en onze groepsbedrijven en dienstverleners en partners van derden zijn wereldwijd aanwezig. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, we deze in een van deze landen kunnen verwerken.

We hebben echter passende waarborgen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijft in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze omvatten de implementatie van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsbedrijven, die vereisen dat alle groepsbedrijven persoonlijke informatie die ze verwerken vanuit de EER, beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming

Onze standaard contractuele clausules kunnen op verzoek worden verstrekt. We zullen soortgelijke passende waarborgen implementeren met onze dienstverleners en partners van derden, en nadere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

Data behoud

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we daar een legitieme zakelijke noodzaak voor hebben (bijvoorbeeld om u de gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Als we geen zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw beschermingsrechten

U hebt de volgende beschermingsrechten voor uw gegevens:

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen, kunt u hiervoor op elk moment contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het kopje ‘Contact opnemen’.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, door dit te beperken of de overdraagbaarheid ervan aan te vragen. Dit kan door contact met ons op te nemen via de contactgegevens.

U heeft het recht om u op elk moment af te melden voor de marketingcommunicatie die wordt gestuurd. Dit kan door op de link ‘uitschrijven’ of ‘opt-out’ te klikken in de marketing-e-mails die u ontvangt.
Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), ook dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het kopje ‘Contact opnemen’.

Als wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u dit op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we daarvóór hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

U heeft het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GBA, deze contactgegevens zijn hier beschikbaar voor in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada).

We reageren op alle ontvangen verzoeken met betrekking tot gegevensbeschermingsrechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we deze bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met de betekenis van de wijzigingen die we aanbrengen. Wij zullen uw toestemming verkrijgen voor alle wijzigingen in de privacyverklaring indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt bovenaan de datum bij ‘laatst bijgewerkt’ controleren om te weten wanneer deze privacyverklaring het laatst is aangepast.

Contact opnemen

Als u vragen of bezorgdheden heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens:

Tristel Solutions Limited
Smallandlaan 14B
2660 Antwerpen
Tel: 03 889 26 40

Email: belgium@tristel.com

De beheerder van uw gegevens is: 

Tristel SA als u bezoeker bent van onze website of gebruiker bent van een van onze applicaties; en/of
de relevante Tristel Groep-entiteit waar u Tristel-producten koopt of diensten gebruikt.