Over Tristel NV

Tristel België (NV) is sedert eind 2018 de naam van onze organisatie, toen besloten werd het voormalige Ecomed te integreren in de internationale Tristel Groep met als hoofdzetel Snailwell, Cambridgshire, UK.

Destijds, in 2005, werd Ecomed opgericht met als missie innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen met het oog op de beheersing van infectierisico’s.

De distributieactiviteit van Ecomed werd initieel opgestart met de introductie van een totaal nieuwe desinfectietechnologie: de door Tristel ontwikkelde ClO₂-chemie.

Voor het einde van dat eerste jaar al hadden 2 universitaire ziekenhuizen hun interesse laten blijken voor de high-level desinfectie van TEE-probes op de dienst cardiologie.

De rest is geschiedenis.

Gaandeweg groeide de belangstelling en de klantenbasis. Ook nieuwe toepassingen vonden hun weg en Tristel desinfectie oplossingen vind je vandaag in haast alle Belgische ziekenhuizen. In de cardiologie maar ook in de gynaecologie, urologie, oogheelkunde, de NKO, radiologie, anesthesie, intensieve zorg, spoedafdelingen, …

Zo groeide Ecomed langzaam uit tot een team van 24 enthousiaste collega’s in België, Frankrijk en Nederland.
De gangmakers van weleer staan wel eens gekend als de Leemans Brothers, zeker toen na broer Jan ook broer Tom de organisatie kwam versterken.

Tot op vandaag hebben we samen een passie gemeen die draait rond de permanente innovatie m.b.t. de beheersing van infectierisico voor de gezondheidssector.
Deze gedeelde dagelijkse opdracht wordt verder gestut door onze kernwaarden die samengevat worden als een combinatie van zero ego, no-nonsense aanpak, energiek en empathisch in de omgang met elkaar.

Voor ons telt het plezier mensen te helpen en te overtuigen met kennis, feiten en wetenschap.
Prettige kennismaking !