De klokt tikt: Stop Tuberculose, een Reële Microbiële Dreiging

De klok tikt:

Stop Tuberculose, een Reële Microbiële Dreiging

 

Wat is Tuberculose?

Tuberculose (tbc) is een via de lucht overgedragen bacteriële infectie veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) (Figuur 1.) die gewoonlijk de longen aantast (pulmonale tbc genoemd)1,2. Tbc kan zich verspreiden door ademhalingsdruppels van een besmet persoon in te ademen1,3. Tbc is een ernstige ziekte die dodelijk kan zijn als ze niet op de juiste manier wordt behandeld1.

 

M. Tuberculose

Figuur 1. Mycobacterium tuberculosis

Afhankelijk van de luchtstromingen in de omgeving kunnen de ademhalingsdruppeltjes enkele uren in de lucht blijven hangen, tenzij ze door natuurlijke of mechanische ventilatie worden verwijderd4. Oppervlakken moeten daarom dagelijks worden gedesinfecteerd met mycobactericiden, vooral in ziekenhuizen en klinieken4.

Wist u dat er twee soorten pulmonale tbc-infecties zijn3?

 

Bij de meeste mensen die M. tuberculosis hebben ingeademd, kan het natuurlijke immuunsysteem van het lichaam de tbc-infectie bestrijden3. Daarom zal niet iedereen die een tbc-besmetting oploopt, ziek worden3. Bij mensen die er niet in slagen om de tbc-infectie te bestrijden, kunnen twee tbc-gerelateerde ziekten worden vastgesteld3:

 • Actieve tbc – Een actieve tbc-infectie verwijst naar de toestand waarbij de infectie het immuunsysteem heeft overwonnen en zich heeft vermenigvuldigd en verspreid naar andere delen van het lichaam, en symptomen veroorzaakt3,5.
 • Latente tbc – Een latente tbc-infectie verwijst naar een toestand waarbij de persoon besmet is met M. tuberculosismaar geen actieve tbc-symptomen vertoont en zich niet ziek voelt3,5. Latente tbc kan zich ontwikkelen in actieve tbc bij mensen met een verzwakt immuunsysteem of met andere medische aandoeningen5. Zie tabel 1 voor een vergelijking tussen beide aandoeningen van tbc.

 

Actieve tbc-infectie Latente tbc-infectie
De bacteriële infectie heeft het immuunsysteem van het lichaam overwonnen, zich vermenigvuldigd en zich verspreid naar andere delen van het lichaam3. Het immuunsysteem kan de bacteriële infectie niet doden maar is erin geslaagd om de verspreiding naar andere delen van het lichaam te voorkomen3,7.
Binnen enkele weken of maanden treden symptomen op5. Het is mogelijk dat tbc zich nooit ontwikkelt en dat M. tuberculosis het hele leven inactief blijft7.
Algemene symptomen zijn:

•  Een zware hoest gedurende drie of meer weken1.

• Het ophoesten van bloed1.

•  Nachtelijk zweten1.

•  De patiënt voelt zich meestal ziek1.

Er zijn geen symptomen5,7.
De patiënt is besmettelijk en kan tbc aan anderen doorgeven7. De patiënt is niet besmettelijk7.
De thoraxfoto kan abnormaal zijn of het sputum uitstrijkje of de kweek kan positief zijn (het slijm dat de cellen in de lagere luchtwegen afscheiden)7. Een thoraxfoto zal er normaal uitzien en een sputum uitstrijkje zal negatief zijn7.
Meestal geeft een positieve huid- of bloedtest een tbc-infectie aan7. Meestal geeft een positieve huid- of bloedtest een tbc-infectie aan7.
Behandeling voor actieve tbc zal noodzakelijk zijn7. Behandeling voor latente tbc-infectie zal noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de tbc actief wordt7.

Tabel 1. Vergelijking met actieve en latente tbc-infecties 

 

Wist u dat tbc zich ook in andere delen van het lichaam kan ontwikkelen5?

Tbc-infecties kunnen zich ook buiten de longen ontwikkelen (extrapulmonale tbc)5, zoals in de lymfeklieren, de beenderen en gewrichten, de spijsvertering, de blaas, het voortplantingsstelsel en het zenuwstel4. Tbc-infecties in andere delen van het lichaam zijn gewoonlijk niet besmettelijk6 en komen vaker voor bij mensen met een verzwakt immuunsysteem5.

 

Wat zijn de meest voorkomende symptomen van tbc?

Wist u dat de symptomen van actieve tbc maandenlang mild kunnen zijn, waardoor het lang kan duren voordat een arts wordt geraadpleegd1,5? – Hierdoor stijgt de kans op overdracht op andere mensen1.

 

Vaak voorkomende symptomen van actieve pulmonale tbc1,3,7

symptomen actieve tuberculose

 

 Vaak voorkomende symptomen van extrapulmonale tbc5

symptomen pulmonale tuberculose

 

Wie loopt risico?

Alle leeftijdsgroepen en etnische groepen lopen risico op tbc1. Sommige risicofactoren verhogen echter de kans op tbc:

 • Werken of wonen met mensen met een hoog risico op tbc in voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en opvangcentra voor daklozen8.
 • Onderliggende medische aandoeningen bij jonge kinderen en immuungecompromitteerde personen, zoals personen met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en diabetes mellitus8.
 • Alcoholmisbruik en roken8.
 • Aan het herstellen zijn van een actieve tbc-infectie8.
 • Met velen in een kleine ruimte wonen8.
 • Wonen in of een bezoek aan een gebied waar tbc veel voorkomt8.

 

Waarom is TBC een microbiële dreiging?

Wist u dat de COVID-19-pandemie tegen 2025 wereldwijd 6,3 miljoen extra gevallen van tbc zou kunnen veroorzaken9?

De COVID-19-pandemie kan alle vooruitgang die in het uitroeien van tbc werd geboekt tenietdoen9. De invoering van maatregelen van social distancing kan de overdracht van tbc helpen verminderen9. Dit kan echter worden tenietgedaan door een langere besmettingsduur; een verhoogde kans op blootstelling aan een tbc-infectie binnen het gezin; een slechter resultaat door het uitstellen van een bezoek aan een arts door de besmette persoon; de extra druk op de gezondheidsdiensten; en meer armoede. Vooral bij de kwetsbaarste bevolkingsgroepen waar zich een aanzienlijke economische terugval en verlies van inkomen voordoen9. COVID-19 legde een aanzienlijke financiële druk op de beschikbaarheid van wereldwijde financieringstoezeggingen van regeringen voor de bestrijding van tbc9. Verschillende landen hebben de middelen die oorspronkelijk voor tbc waren uitgetrokken, voor het bestrijden van COVID-19 bij de burger gebruikt9. De combinatie van tbc en de effecten van COVID-19 op de ademhaling en het immuunsysteem kan dodelijk zijn.De invoering van maatregelen van social distancing kan de overdracht van tbc helpen verminderen9. Dit kan echter worden tenietgedaan door een langere besmettingsduur; een verhoogde kans op blootstelling aan een tbc-infectie binnen het gezin; een slechter resultaat door het uitstellen van een bezoek aan een arts door de besmette persoon; de extra druk op de gezondheidsdiensten; en meer armoede, vooral bij de kwetsbaarste bevolkingsgroepen waar zich een aanzienlijke economische terugval en verlies van inkomen voordoen9. COVID-19 legde een aanzienlijke financiële druk op de beschikbaarheid van wereldwijde financieringstoezeggingen van regeringen voor de bestrijding van tbc9. Verschillende landen hebben de middelen die oorspronkelijk voor tbc waren uitgetrokken, voor het bestrijden van COVID-19 bij de burger gebruikt9. De combinatie van tbc en de effecten van COVID-19 op de ademhaling en het immuunsysteem kan dodelijk zijn.

Wist u dat slechts twee op de drie mensen met geneesmiddelresistente tbc toegang hebben tot een behandeling10?

 

Multidrugresistente tbc (MDR-TBC) is uitgegroeid tot een wereldwijde volksgezondheidcrisis11. MDR-TBC is het gevolg van het verkeerd gebruiken en voorschrijven van geneesmiddelen tegen tbc, een slechte kwaliteit van geneesmiddelen en het vroegtijdig stopzetten van de behandeling door de patiënten1. MDR-TBC-patiënten reageren niet meer op isoniazide en rifampicine, de twee krachtigste eerstelijnsgeneesmiddelen tegen tbc10. In dat geval worden tweedelijnsgeneesmiddelen tegen tbc gebruik om MDR-TBC te behandelen1. Wereldwijd is echter ook extensief-resistente tbc (XDR-TBC) opgedoken, waarbij tbc-patiënten niet reageren op de meest effectieve tweedelijnsgeneesmiddelen tegen tbc1. XDR-TBC is moeilijk te behandelen maar het is niet onmogelijk10. Er is ook een derde, ernstigere vorm van resistentie tegen geneesmiddelen opgedoken, bekend als volledig resistente tbc (TDR-TBC), die patiënten vaak geen behandelingsmogelijkheden meer geeft10.

Wist u dat tbc de grootste doder is van mensen met hiv8?

Co-infectie van tbc met hiv is een dodelijke combinatie voor een besmet persoon1. Mensen met hiv lopen achttien keer meer kans op actieve tbc1. Hiv verzwakt het immuunsysteem zodanig dat de tbc-infectie beter in het lichaam kan gedijen1. Zonder de juiste behandeling sterft gemiddeld 45% van de hiv-negatieve patiënten met tbc1. Ter vergelijking: hiv-positieve patiënten met tbc sterven bijna allemaal1. Mensen met hiv sterven nu als gevolg van tbc, ondanks de geboekte vooruitgang in het verbeteren van hun levenskwaliteit1.

 

De klok tikt

Iedereen kan tbc oplopen9. Mensen met tbc zijn er in alle landen en alle leeftijdsgroepen1. Het hoogste aantal tbc-gevallen is te vinden in India, Indonesië, China, de Filipijnen, Nigeria, Pakistan, Bangladesh en Zuid-Afrika1,3. Tbc zorgt naar schatting voor 4.000 verloren levens per dag, 12.000 per maand en 1,5 miljoen per jaar12.

Wist u dat ongeveer een kwart van de mensen wereldwijd besmet is met M. tuberculosisen een risico loopt op actieve tbc1,8?

Het is tijd voor actie door latente en actieve tbc-infecties te testen en te behandelen13. Het is tijd voor actie om het stigma van tbc weg te nemen, dat mensen ervan weerhoudt om medische hulp te zoeken3, door een betere openbare voorlichting over en bewustmaking van tbc13.

Een wereld zonder tbc en zonder doden, ziekte en lijden door tbc is haalbaar. Iedereen heeft evenwel een rol te spelen in het voorkomen van de verspreiding van tbc wereldwijd.

POSITIEVE STAPPEN NAAR HET EINDE VAN DE WERELDWIJDE TBC-PANDEMIE REDENEN WAAROM TBC EEN WERELDWIJDE ZORG BLIJFT

✔ 20 jaar tbc-behandeling redde ong. 63 miljoen levens wereldwijd1,9.

✔ In 2019 hadden 54 landen een lage tbc-incidentie (<10 gevallen/populatie)9.

✔ De WHO Europese regio had een incidentiedaling van 31% en haalde daarmee bijna de mijlpaal van 20209.

✔ De WHO Afrikaanse regio maakte vooruitgang in de incidentiedaling van tbc (<19%)9.

✔ In 2019 steeg het aantal mensen met preventieve tbc-behandeling tot 4,1 miljoen9.

✔ 42 landen meldden een stijging van 10% van mensen behandeld voor tbc tussen 2017 en 20199.

✔ In 2019 hadden 7,1 miljoen mensen toegang tot tbc-zorg9.

✔ In 2019 werden 1,04 miljoen kinderen behandeld voor tbc9.

✔ In 2019 kregen 3,5 miljoen mensen met hiv een preventieve tbc-behandeling9.

✔ Snelle detectiemethoden voor tbc-diagnose zijn robuust9. Sinds augustus 2020 waren 22 middelen, meerdere combinaties en 14 vaccinkandidaten in onderzoek9.

✔ Alle VN-lidstaten zetten zich in voor het beëindigen van tbc wereldwijd in 20301,9.

✖ Tbc is een van de 10 doodsoorzaken wereldwijd en grootste doder door 1 ziektevewekker1,8,9.

✖ In 2019 kregen 10 miljoen mensen tbc1,9,10.

✖ In 2019 stierven 1,4 milljoen mensen door tbc1,10 van wie 208.000 hiv hadden1.

✖ Huidige richtlijnen bevatten geen geharmoniseerde instructies over desinfectie in functionele ruimten onder hoge tijdsdruk (bv. endoscopiekamers)4.

✖ Meer dan 95% de gevallen van en doden ten gevolge van tbc wonen in ontwikkelingslanden1.

✖ De incidentie van tbc daalt niet snel genoeg om de 2020-mijlpaal van 20% incidentiedaling te halen1,9.

✖ In 2019 kregen 1,2 miljoen kinderen wereldwijd tbc. Diagnose en behandeling van tbc bij kinderen en jongeren is moeilijk. Het wordt daardoor vaak niet opgemerkt door zorgverleners1.

✖ Onderrapportage en -diagnose van mensen met tbc blijft een aanzienlijke uitdaging10.

✖ Elk jaar krijgen naar schatting 0,5 miljoen mensen drugresistente tbc10,14.

✖ In 2019 namen 30 landen 87% van de nieuwe tbc-gevallen voor hun rekening1,9.

✖ De COVID-19 pandemie kan alle vooruitgang naar het einde van tbc tenietdoen door gedwongen lockdown en het stoppen van dienstverleningen9.

Tabel 2. Positieve stappen naar de uitroeiing van tbc en redenen waarom tbc een mondiaal probleem blijft.

 

Eigenschappen van M. Tuberculosis

Mycobacteriën hebben de volgende celwand- en buitenmembraansamenstelling: een dikke peptidoglycaanlaag, lipopolysacchariden, ingebedde glycolipiden, wasesters en mycolzuren (lange vetzuurketens) die bijdragen aan de ondoordringbare mycobacteriële barrière17,18. De mycobacteriële celwandeigenschappen (Figuur 2.) bevorderen:

 1. Overleving in verschillende omgevingen, waaronder biofilms, vervuiling en water17,18.
 2. Resistentie voor desinfectieprocedures omdat het wasachtige omhulsel het desinfectiemiddel kan verhinderen om in de mycobacteriële cel binnen te dringen17,18.

 

Wist u dat oppervlakken en medische apparatuur een continue transmissiebron kunnen zijn voor pathogenen als M. tuberculosis wanneer geen regelmatige preventieve desinfectie plaatsvindt? 

M. tuberculosis kan tot 4 maanden overleven op oppervlakken19. High-touch surfaces such as door handles, railings, chairs, and table tops may be potential transmission sources. Oppervlakken als deurklinken, leuningen, stoelen, tafelbladen zijn mogelijke transmissiebron. Medische apparatuur in contact met de ademhaling, zoals laryngoscopen, bronchoscopen, nasofaryngoscopen, gastro-intestinale (GI) manometriekatheters en transoesofageale sondes, kunnen allemaal drager zijn van M. tuberculosis.

M Tuberculose cell

Figuur 2. M. tuberculosis waxy cell envelope

 

Beschikbare diagnose en behandeling

 

De diagnose van tbc wordt in veel landen gesteld via microscopie van sputum uitstrijkjes (mengsel van opgehoest speeksel en slijm)15.Deze detectiemethode vereist opgeleide laboratoriumtechnici die onder een microscoop naar mycobacteriën zoeken in een sputum staal. Deze methode detecteert slechts de helft van de tbc-gevallen en geen geneesmiddelresistentie van tbc15.

Moleculaire diagnostische sneltesten hebben een hoge diagnostische accuraatheid en worden door de WHO aanbevolen als eerste diagnostische test voor iedereen met symptomen en tekenen van tbc1. De sneltesten verbeteren de vroege detectie van tbc en MDR-TBC aanzienlijk1. Xpert MTB/RIF, Xpert Ultra, en Truenat zijn de sneltesten die de WHO aanbeveelt1.

Voor de behandeling van tbc worden meestal meerdere geneesmiddelen in verschillende combinaties gebruikt16. De combinatie hangt af van de omstandigheden van de patiënt. Een eerste tbc-infectie wordt anders behandeld dan een terugkerende tbc-infectie, net als een bekende antibiotica resistentie voor tbc-middelen in de woonomgeving1,6. Actieve, geneesmiddelgevoelige tbc is een behandelbare en geneesbare ziekte1.

Meestal leidt een standaardkuur van 6 maanden3met 4 antibiotica en ondersteuning door een zorgverlener of opgeleide vrijwilliger tot een succesvol herstel9. Maar een behandeling volgen kan moeilijk zijn voor mensen met een beperkte toegang tot tbc-behandelingsmogelijkheden9,16. Mensen met actieve MDR-TBC dragen bij tot de moeite die artsen hebben om tbc succesvol te behandelen9,16.

 

Preventie-en infectiecontrole- maatregelen

 

Maatregelen in de gezondheidszorg die het risico op tbc kunnen verlagen, zijn:

 • Infectiepreventie – goede handhygiëne en desinfectie van medische apparatuur en oppervlakken die besmet kunnen zijn met tbc4.
 • Preventieve tbc-behandeling voor latente tbc-infectie7.
 • Invoering van een globale multisectoriële aanpak van determinanten zoals armoede, woningkwaliteit en ondervoeding om tbc aan te pakken9.
 • Daling van de prevalentie van gezondheidsrisicofactoren voor tbc zoals roken, alcoholmisbruik, diabetes en hiv-infectie, wat het aantal tbc-gevallen wereldwijd kan helpen dalen1.
 • BCG-vaccinatie beschermt kinderen tegen ernstige tbc, vooral in landen met een hoge tbc-last en in gezinnen met hiv-patiënten3.

 

Wist u dat mensen met een tbc-infectie in één jaar tijd tot 15 andere mensen kunnen besmetten door nauw contact1? 

Als bij u tbc is vastgesteld, volg dan het advies van uw arts om verspreiding te voorkomen. Dit advies kan zijn:

 • Volg de voorgeschreven tbc-behandeling, want niet-effectieve behandeling leidt tot overdracht en antibioticaresistentie3.
 • Bedek uw mond met een tissue wanneer u hoest of niest en gooi deze daarna zorgvuldig weg in een afgesloten zak3.
 • Was regelmatig uw handen3.
 • Vermijd grote mensenmassa’s en het openbaar vervoer3
 • Ga niet naar uw werk, school of les tot de specialist heeft bevestigd dat u niet langer besmettelijk bent3.

 

Werkzaamheid van Tristel

Voorkom de verspreiding van tbc en andere pathogenen door:

 • Desinfectie van oppervlakken in de nabijheid van patiënten en personeel.
 • High-level desinfectie van het apparaat na elk gebruik.

Quaternaire ammoniumverbindingen (QAC’s) zijn minder doeltreffend tegen mycobacteriën, vooral in aanwezigheid van eiwitresiduen, d.w.z. vervuiling.

QAC’s werken door de celwand te verstoren, zodat het cytoplasma uit de cel lekt21. Het werkingsmechanisme van QAC’s wordt beperkt door de wasachtige buitenste celwand van de mycobacteriën21 (Figuur 2.). Dit komt doordat actieve bestanddelen van de QAC er niet in slagen de celwand te verstoren en de mycobacteriën te deactiveren/vernietigen21. QAC’s zijn low- of intermediate-level desinfectiemiddelen en vereisen soms langere contacttijd voor het noodzakelijke werkzaamheidsniveau. Een oppervlak of apparaat moet zichtbaar nat blijven tijdens de aanbevolen contacttijd voor desinfectie, anders moet het product opnieuw worden aangebracht. Dit kan vooral in een medische omgeving moeilijk zijn vanwege tijdsdruk door de korte wachttijd tussen en de doorlooptijd van patiënten. QAC’s worden niet aanbevolen als high-level desinfectiemiddel vanwege hun lage werkzaamheid tegen mycobacteriën en sporen22.

Tristels high-level disinfectiemiddelen op basis van ClO₂ bieden een breedspectrum microbiële werkzaamheid, ook tegen mycobacteriën. De ClO₂-producten van Tristel zijn mycobactericide volgens de vereiste teststandaarden van de Europese norm (EN) in EN 14885:2018. Tristel-producten waaronder Tristel Fuse for Stella (voor gebruik met Stella), het Tristel Trio Wipes System, JET en Tristel Fuse for Surfaces zijn getest en effectief gebleken tegen Mycobacterium terrae and Mycobacterium avium.

M. terrae is de surrogaat voor M. tuberculosis en daardoor mag een product tuberculocide werkzaamheid [tegen tbc] claimen wanneer het over deze gegevens beschikt. Door zijn werkzaamheid tegen de soorten Mycobacterium, M. terrae en M. avium mag het product ‘mycobactericide’ worden genoemd, wat werkzaamheid tegen alle soorten mycobacteriën impliceert.

 

Gebruik Tristel ClO₂-producten ter bescherming van uw hulpmiddelen oppervlakken

stella

Stella

Snel, mobiel en economisch systeem voor de desinfectie van hittegevoelige toestellen met of zonder werkkanaal.

contacttijd van 5 minuten

Klik hier voor meer informatie.

tristel trio wipes system

Tristel Trio Wipes System

Totaaloplossing voor desinfectie van semi-kritische medische hulpmiddelen zonder werkkanaal.

contacttijd van 30 seconden

Klik hier voor meer informatie.

jet

JET

Een sporicide desinfecterend schuim, ideaal voor gebruik op oppervlakken die vaak worden aangeraakt.

contacttijd van 1 minuut

Klik hier voor meer informatie

tristel fuse for surfaces

Tristel Fuse for Surfaces

Een sporicide desinfecterende oplossing voor gebruik op grote oppervlakken zoals vloeren en muren.

contacttijd van 5 minuten

Klik hier voor meer informatie


Referenties

1. World Health Organisation (WHO) (2020). Tuberculosis (TB). [online] Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis [Accessed 02 Mar. 2021].

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2016). Basic TB Facts | TB | CDC. [online] Available at: https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm [Accessed 02 Mar. 2021].

3. National Health Service (NHS) (2019). Tuberculosis (TB). [online] Available at: https://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis-tb/ [Accessed 02 Mar. 2021].

4. Diel, R., Nienhaus, A., Witte, P. and Ziegler, R., 2020. Protection of healthcare workers against transmission of Mycobacterium tuberculosis in hospitals: a review of the evidence. ERJ Open Research, 6(1), pp.00317-2019. National Health Service (NHS) (2019). Tuberculosis (TB) – Symptoms. [online] Available at: https://www.nhs.uk/conditions/tuberculosis-tb/symptoms/ [Accessed 02 Mar. 2021].

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2016). How TB Spreads | Basic TB Facts | TB | CDC. [online] Available at: https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/howtbspreads.htm [Accessed 02 Mar. 2021].

6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2016). Latent TB Infection and TB Disease | Basic TB Facts | TB | CDC. [online] Available at: https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/tbinfectiondisease.htm [Accessed 02 Mar. 2021].

7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2016). TB Risk Factors | Basic TB Facts | TB | CDC. [online] Available at: https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/risk.htm [Accessed 02 Mar. 2021].

8. World Health Organisation (WHO). 2021. Global Tuberculosis report 2020 [online] Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf [Accessed 12 February 2021].

9. World Health Organisation (WHO) (2020). 10 facts on tuberculosis. [online] Available at: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/tuberculosis [Accessed 02 Mar. 2021].

10. World Health Organisation (WHO) (2021). The Clock is Ticking World TB day 2021: Advocacy toolkit. [online] Available at: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-initiatives/world-tb-day-2021/wtbd_advocacy_toolkit_2021.pdf?sfvrsn=232e9811_11[Accessed 23 Mar. 2021].

11. Kanabus, A. (2020). Drug resistant TB – MDR TB & XDR TB. [online] Tbfacts.org. Available at: https://tbfacts.org/drug-resistant-tb/ [Accessed 02 Mar. 2021].

12. World Health Organisation. 2021. World TB Day 2021. [online] Available at: <https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2021> [Accessed 02 Mar. 2021].

13. Stop TB Partnership. 2021. “The Clock Is Ticking” – The World TB Day 2021 Theme. [online] Available at: <http://www.stoptb.org/news/stories/2021/ns21_006.html> [Accessed 3 March 2021].

14. World Health Organisation (WHO). n.d. Tackling the drug-resistant TB crisis. [online] Available at: <https://www.who.int/activities/tackling-the-drug-resistant-tb-crisis> [Accessed 4 March 2021].

15. Zingue, D., Weber, P., Soltani, F., Raoult, D. and Drancourt, M., 2018. Automatic microscopic detection of mycobacteria in sputum: a proof-of-concept. Scientific Reports, 8(1).

16. TBFacts. (2020). TB treatment – Drugs, failure, length, relapse – TBFacts. [online] Available at: https://tbfacts.org/tb-treatment/ [Accessed 02 Mar. 2021].

17. Kremer L, Besra G. 2005. A Waxy Tale, by Mycobacterium tuberculosis, p 287-305. In Cole S, Eisenach K, McMurray D, Jacobs, Jr. W (ed), Tuberculosis and the Tubercle Bacillus. ASM Press, Washington, DC. DOI: 10.1128/9781555817657.ch39

18. Brennan, P. and Nikaido, H., 1995. The Envelope of Mycobacteria. Annual Review of Biochemistry, 64(1), pp.29-63.

19. Kramer, A., Schwebke, I. and Kampf, G., 2006. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infectious Diseases, 6(1).

20. Best, M., Sattar, S., Springthorpe, V. and Kennedy, M., 1990. Efficacies of selected disinfectants against Mycobacterium tuberculosis. Journal of Clinical Microbiology, 28(10), pp.2234-2239.

21. Bragg, R., Jansen, A., Coetzee, M., van der Westhuizen, W. and Boucher, C., 2014. Bacterial Resistance to Quaternary Ammonium Compounds (QAC) Disinfectants. Advances in Experimental Medicine and Biology, pp.1-13.

22. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2008. Chemical Disinfectants | Disinfection & Sterilization Guidelines | Guidelines Library | Infection Control | CDC. [online] Available at: <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html> [Accessed 23 March 2021].


©2021 Tristel Solution Limited. All rights reserved.

 

Schrijf u nu in
Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.