7 redenen waarom Tristel Duo ULT superieur is aan H₂O₂-desinfectiedoekjes

7 redenen waarom Tristel Duo ULT superieur is aan H₂O₂-desinfectiedoekjes

 

In dit artikel bespreekt Tristel in 7 punten waarom zijn high-level desinfectiemiddel Tristel Duo ULT superieur is aan desinfectiedoekjes op basis van waterstofperoxide (H₂O₂).

 

Tristel Duo ULT zorgt voor een high-level desinfectie in een korte en uniforme contacttijd van 30 seconden.  H₂O₂-desinfectiedoekjes hebben een verschillende contacttijd voor verschillende soorten micro-organismen.

 

Tabel 1. Vergelijkende samenvatting van de effectiviteitstests voor H2O2-desinfectiedoekjes en Tristel Duo ULT*.

 

Tristel Duo ULT biedt een effectieve oplossing door een brede microbiële werkzaamheid te bereiken in een uniforme contacttijd van 30 seconden.

1- Uit de testresultaten voor H2O2-desinfectiedoekjes in tabel 1 blijkt dat H2O2-desinfectiedoekjes een verschillende contacttijd nodig hebben, afhankelijk van het geteste type micro-organisme. Om effectief te zijn tegen alle micro-organismen, moet de gebruiker ervoor zorgen dat de langste contacttijd wordt aangehouden.

Voor H₂O₂-desinfectiedoekjes is dit 60 minuten. Met Tristel Duo ULT wordt doeltreffendheid tegen alle vermelde normen in 30 seconden bereikt.

2- Om te voldoen aan EN 14885:2018, de Europese norm die een kader biedt voor het testen van de activiteit van chemische ontsmettingsmiddelen, moeten alle producten die worden gebruikt voor het desinfecteren van het oppervlak van medische hulpmiddelen die in de buurt van personeel en patiënten worden gebruikt, een contacttijd hebben van niet langer dan 5 minuten. Er is een uitzondering voor sporicideclaims (EN 17126:2018), waar een maximale contacttijd van 15 minuten is toegestaan.

In vergelijking met Tristel Duo ULT voldoen de H₂O₂-desinfectiedoekjes niet altijd aan de vereisten voor de contacttijd.

3- Voor een doeltreffende desinfectie moeten de oppervlakken van medische hulpmiddelen nat blijven gedurende de langste contacttijd die bij tests is bereikt1. Als de contacttijd te lang is kan het nodig zijn om het afvegen en bevochtigen van het oppervlak meerdere malen te herhalen.

Om microbiële activiteit te bereiken binnen de contacttijd van 60 minuten, zijn meerdere H₂O₂- desinfectiedoekjes nodig om het oppervlak nat te houden.(contacttijd van 60 minuten). Tristel Duo ULT is effectief in 30 seconden. Het oppervlak blijft nat gedurende de duur van deze contacttijd. Dit met één enkele toepassing van het doekje.

 

Tristel Duo ULT is sporicide en conform EN 17126:2018. H₂O₂-desinfectiedoekjes zijn dat niet*

Om sporicide te zijn en te voldoen aan EN 17126:2018, moet een desinfectiemiddel effectief zijn tegen Bacillus cereus en Bacillus subtilis in een maximale contacttijd van 15 minuten. Op het moment van schrijven van dit document zijn er geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid tegen beide Bacillus-soorten voor H₂O₂-desinfectiedoekjes, zoals weergegeven in tabel 1.

 

Tristel Duo ULT is een high-level desinfectiemiddel dat voldoet aan de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) voor instrumenten en desinfectiemiddelen2. H₂O₂-desinfectiedoekjes doen dat niet.*

H₂O₂-desinfectiedoekjes voldoen niet aan de richtlijnen van de HGR omdat:

  1. Voldoen niet aan EN 14561 voor het claimen van bactericide werkzaamheid.
  2. Voldoen niet aan EN 14562 voor het claimen van yeasticide en fungicide werkzaamheid.
  3. Voldoen niet aan EN 14563 voor het claimen van tuberculocide en mycobactericide werkzaamheid.
  4. Voldoen niet aan EN 14476 voor het claimen van virucide werkzaamheid.

 

Tabel 2. Tristel Duo ULT voldoet aan de vereisten van de HGR2 en aan EN14885:2018. H₂O₂-desinfectiedoekjes doen dat niet.*

 

Tristel Duo ULT heeft zijn werkzaamheid tegen HPV in 30 seconden aangetoond op een transvaginale ultrasone probe
en op een flexibele nasendoscoop. H₂O₂-desinfectiedoekjes niet*

De risico’s van het humaan papillomavirus (HPV) in de verloskunde en de gynaecologie worden algemeen erkend. In internationale richtlijnen worden specifieke eisen gesteld aan desinfectiemiddelen om ervoor te zorgen dat zij doeltreffend zijn tegen HPV.
De HGR beschouwt HPV als een belangrijk onderwerp, met name omdat HPV een niet-ontwikkeld virus is, dat zeer resistent is tegen desinfectiemiddelen.
Tristel Duo ULT is een high-level desinfectiemiddel dat efficiënt is tegen de besmettelijke HPV-types 16 en 18 in 30 seconden op echte medische hulpmiddelen. Dit werd aangetoond door Meyers et al.3

 

De combinatie van Tristel Duo ULT met Duo Wipes is handiger dan het gebruik van een flowpack H₂O₂-desinfectiedoekjes.

  1. Duo Wipes hebben 2 functies: reiniging of desinfectie van hulpmiddelen in combinatie met Tristel Clean of Tristel Duo ULT.
  2. Duo Wipes worden bevochtigd op het moment van gebruik.
  3. Duo Wipes voorkomen problemen met desinfectiedoekjes die droog en ineffectief worden.

 

Tristel ClO₂ is minder corrosief dan H₂O₂

Tristels chloordioxid (ClO₂) heeft een oxidatiepotentiaal van 0,95V (volt), terwijl H₂O₂ een oxidatiepotentiaal van 1,78V heeft.
Hoe hoger het oxidatiereductiepotentiaal is, hoe meer de elektrochemische activiteit waarschijnlijk tot corrosie zal leiden.
Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met enkele andere parameters die ook het corrosiviteitsgedrag kunnen beïnvloeden, zoals de zuurgraad, kan Tristel ClO₂ nog steeds als minder corrosief worden beschouwd voor diverse materialen dan H₂O₂.

 

Tristel ClO₂ heeft een veel betere selectiviteit ten opzichte van biomoleculen dan H₂O₂

Tristel ClO₂ is een krachtig oxidatiemiddel, maar milder dan H₂O₂. Daarom is de biocide werking van ClO₂ selectiever door de oxidatie van zwavel-, amine-, fenol- structuren in de biomoleculen die deel uitmaken van de celmembranen, de werkende proteïnen en de nucleïnezuren van de micro-organismen.

Tristel Duo ULT

High-level desinfectieschuim op basis van ClO₂ voor invasieve en niet-invasieve echoprobes. Dit desinfectiemiddel zorgt voor een 360° desinfectie: naast de probe kunt u er ook de kabel, houder en het toetsenbord mee desinfecteren.

Contacttijd van 30 seconden.

Klik hier om meer te ontdekken over Tristel Duo ULT.

Désinfectant de haut niveau Tristel Duo ULT

 

 

Referenties:
*Disclaimer : deze informatie werd te goeder trouw verkregen op basis van publiek beschikbare informatie. Gegevens verkregen van een specifiek product zijn mogelijk niet identiek aan alle H2O2 desinfectiedoekjes. Productinformatie: ECOLAB. Découvrez l’effet OXY en XL. Incidin OxyFoam S & OxyWipe S. HC 1159 Mise à jour 07/20. (2020). [Consulté le 3 Nov. 2021].
1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2008). Disinfection & Sterilization Guidelines. [online] CDC. Available at: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ [Consulté le 27 Sept. 2021].
2. Gebruikte Producten Bij Reiniging En Desinfectie (2019), pp. 46-53.
3. Meyers, C., Milici, J. and Robison, R. (2020). The ability of two chlorine dioxide chemistries to inactivate human papillomavirus-contaminated endocavitary ultrasound probes and nasendoscopes. Journal of Medical Virology, 92(8), pp.1298–1302.

 

Schrijf u nu in
Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.