Tristel producten zijn 100% conform

Goed om te weten - Tristel in Cijfers

Voldoet uw huidige high-level desinfectiemiddel 100% aan de eisen van de EN-normen? Onze producten zijn getest volgens EN 14885:2018 en EN 17126:2018 (sporicide norm). Om 100% conform te zijn, moet een desinfectiemiddel zijn doeltreffendheid bewijzen tegen 15 micro-organismen die specifiek in deze normen worden genoemd. #GOEDOMTEWETEN!
EN 14885:2018
conform
Tristel gaat verder! Naast de 15 micro-organismen waartegen een desinfectiemiddel zijn doeltreffendheid moet bewijzen om te voldoen aan EN14885:2018 en EN 17126:2018, is Tristel ClO₂ getest tegen nog eens 14 micro-organismen. Deze zijn onder andere HPV types 16 en 18, SARS-CoV-2 (inclusief de nieuwe varianten) en Acanthamoeba castellanii. #GOEDOMTEWETEN!
Microbiologische Werkzaamheid
Tristel gaat verder
Alle high-level desinfectiemiddelen moeten aan een reeks van doeltreffendheidclaims voldoen, zoals vereist door EN 14885:2018. Deze norm biedt het normatieve kader voor desinfectiemiddelen die in de humane- en diergeneeskunde en in de industriële sector worden gebruikt. EN 14885:2018 specificeert de testen die moeten worden uitgevoerd om de werkzaamheid tegen bacteriën, schimmels, virussen, mycobacteriën en sporen te claimen. Elke bewering moet worden gestaafd met microbiologische effectiviteitstests uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. #GOEDOMTEWETEN!
EN 14885:2018
EN14885
Naleving en contacttijd. Alle fabrikanten van desinfectiemiddelen onderwerpen hun producten aan strenge tests. Voor high-level desinfectiemiddelen is EN 14885:2018 de norm waarnaar moet worden verwezen. Hoe zit het met de contacttijden voor high-level desinfectiemiddelen? Tom Leemans vertelt u meer: oplossingen die in de nabijheid van patiënten en/of personeel worden gebruikt, moeten binnen 5 minuten werkzaam zijn. Voor sporen staat de norm een contacttijd van 15 minuten toe. #GOEDOMTEWETEN!
Contacttijden EN 14885:2018
contacttijd
Bij Tristel hebben we ons eigen validatieteam. Zij schrijven en beoordelen onderzoeksartikelen, identificeren productvalidatievereisten en beheren microbiologiegerelateerde taken zoals: Coördineren van producttesten, Opstellen en bijwerken van de microbiologische werkzaamheid van onze producten, Voorstellen van micro-organismen voor testen op basis van vragen van klanten, Uitvoeren van diepgaande werkzaamheden met relevante deskundigen om validatie- en verificatiegegevens te verkrijgen.
#GOEDOMTEWETEN
validatie
Een potentiële bron van overdracht van hoog-risico HPV is de gezondheidszorg, waar besmetting het gevolg is van inadequate desinfectiepraktijken van medische instrumenten. Instrumenten die de overdracht kunnen bevorderen indien zij niet correct worden gedesinfecteerd zijn bijvoorbeeld endovaginale en endorectale ultrasone probes, TEE-probes of endoscopen die worden gebruikt om de keelholte en het strottenhoofd van patiënten te onderzoeken. Kies voor veiligheid en naleving: Tristel Duo en Tristel Trio Wipes System zijn effectief tegen HPV en voldoen voor 100% aan EN14885:2018.
Tristel ClO₂ tegen HPV