Achter de schaduw – Gebrek aan standaardisering en data

EN 14885 Chemische desinfectiemiddelen en antiseptica – De toepassing van de Europese normen voor chemische desinfectiemiddelen en antiseptica is cruciaal voor het waarborgen van de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van deze producten die in verschillende omgevingen, waaronder de gezondheidszorg, worden gebruikt. Om hun antimicrobiële aanspraken te ondersteunen volgen chemische desinfectiemiddelen en antiseptica in Europa en het Verenigd Koninkrijk deze normen, aangezien deze de testvoorwaarden specificeren om de gemaakte aanspraken te toetsen.
(Bolten, Schmidt and Steinhauer, 2022)1De standaardisering van testmethoden voor desinfectiemiddelen is van cruciaal belang omdat het:

 • fabrikanten van chemische desinfectiemiddelen in staat stelt om de correcte labotechnieken te kiezen ter ondersteuning van hun antimicrobiële aanspraken.
 • Eindgebruikers van chemische desinfectiemiddelen in staat stelt om de verstrekte informatie van de fabrikant te beoordelen.
 • Regelgevende instanties ondersteunt bij het beoordelen van de aanspraken van fabrikanten.

Er bestaat vandaag geen gepubliceerde, gestandaardiseerde testmethode om een UV-C-machine te beoordelen bij de desinfectie van semi-kritische medische hulpmiddelen. Fabrikanten van UV-C machines verwijzen naar de standaardmethoden zoals beschreven in de EN 14885 14885 norm om de werkzaamheid van hun systemen aan te tonen. Deze normen werden echter specifiek ontwikkeld voor de validatie van chemische desinfectiemiddelen.
Ze beschrijven praktische testmethoden die een realistisch gebruik van chemische producten simuleren. Ze refereren ook doelbewust naar specifieke resistente stammen die een expliciete uitdaging vormen voor chemische desinfectiemiddelen.

UV-C-machines daarentegen zijn geen chemische systemen. De bestaande testmethoden in EN 14885 werden niet bedacht voor een strikt fysisch procedé, wat er onvermijdelijk toe leidt dat UV-C fabrikanten deze testmethoden gaan aanpassen aan de UV-C realiteit. Wanneer echter van de standaard testmethoden wordt afgeweken, gaan de voordelen van standaardisering verloren en is er evenmin nog zekerheid dat het effect van UV-C correct getest werd.

De EN 148852 stelt:

“In bepaalde gevallen kan het nodig of aanbevolen zijn om testorganisme(n) aan te passen aan de eisen van de sector..Overeenstemming met de gebruikte norm mag niet worden geclaimd, er moet gesteld worden dat het product is getest volgens de principes van de norm.”

“Als er geen geschikte norm is voor een toepassing binnen een specifieke sector, kan een norm van een andere sector worden aanbevolen ter gebruik Als later een geschikte norm wordt gepubliceerd, moet deze nieuwe norm worden gebruikt.”

BS 8628 is de eerste gepubliceerde norm die het kwantitatief testen van UV-desinfectie via directe belichting beschrijft. Deze norm is nu de meest geschikte voor de validatie van UV-machines bedoeld voor desinfectie van oppervlakken en is afgeleid van de reeds bestaande norm EN 17272, die methoden beschrijft voor het microbiologisch testen van de werkzaamheid van desinfectie-processen/-systemen via de lucht.

In dit geval is conformiteit met BS 8628 het minimum dat men mag verwachten van elk UV-C apparaat dat een hoog-niveau desinfectie van semi-kritische MH beweert te realiseren.

 

Bronnen
1Bolten, A., Schmidt, V. and Steinhauer, K. (2022). Use of the European standardization framework established by CEN/TC 216 for effective disinfection strategies in human medicine, veterinary medicine, food hygiene, industry, and domestic and institutional use – a review. DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals), 17, pp.Doc14–Doc14. 2British Standards Institution (BSI). EN 14885: Chemical Disinfectants and Antiseptics – Application of European Standards for Chemical Disinfectants and Antiseptics. Brussels: European Committee for Standardisation (CEN); 2022.

Before adopting UV-C technology

Discover the other critical considerations

 • May 29, 2024

  Achter de schaduw - 6 bedenkingen bij het gebruik van UV-C technologie

  Lees meer
 • May 29, 2024

  Achter de schaduw- Compatibiliteit

  Lees meer
 • May 29, 2024

  Achter de schaduw - Handmatige reinigingsvereiste

  Lees meer
 • May 29, 2024

  Achter de schaduw - Schaduwen

  Lees meer
 • May 29, 2024

  Achter de schaduw - Andere zones van de sonde en wereldwijde richtlijnen

  Lees meer
 • May 29, 2024

  Achter de schaduw - Herstelmechanismen na UV-C

  Lees meer
Schrijf u nu in
Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven. Door verder te gaan, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.